Hvad fødderne fortæller

mar 27


Til en sammenkomst forleden stødte jeg på en kvinde, der fortalte, at hun fik zoneterapi, fordi hun havde lidt vrøvl med fødderne for tiden.

Gisp, tænkte jeg! Er der stadig folk, der tror, at zoneterapi er til behandling af ømme fødder!?!

Zoneterapi er en kompleks behandlingsform. Der er fod-zoneterapien, som jeg primært praktiserer. Der er også ansigtszoneterapi og håndzoneterapi. Fælles for zoneterapi er, at kroppen som helhed afspejles i en enkelt kropsdel, der indeholder zoner for alle organer, muskler og legemsdele.

Terapeuten behandler med tryk og massage på zonerne og påvirker dermed organer, muskler og energier, og hjælper således kroppens selvhelbredende kræfter i gang.

Det er en stærkt udrensende terapiform, som løsner op for affaldsophobninger i vævet, og derfor skal man drikke rigeligt med vand efter behandlingen for at hjælpe affaldsstofferne ud af kroppen.

Selve behandlingen tilrettelægges ud fra den kinesiske medicins 5 elementer, hvor alle organer, muskler og legemsdele henhører til et element. Elementerne ild, jord, metal, vand og træ nærer hinanden i en cyklus kaldet Sheng og hæmmer hinanden i Ko-cyklus. Og den viden anvender terapeuten, når der fx. mærkes over- eller underspændinger i zonerne eller vi mærker “knas” i de enkelte zoner. Det fødderne fortæller os sammenholdes med den journal, som udfærdiges baseret på klientens helbredshistorik, livsstil, udfordringer mv.

Også kroppens energibaner, meridianerne, inddrages i behandlingen ved tryk på udvalgte akupressurpunkter, der ligger langs de enkelte meridianer. Meridianerne styres også af de 5 elementer og hører til et organ. Meridianerne rækker langt udover vores fysiske legeme, de forbinder sig ud i det astrale legeme, og behandlingen påvirker dermed også vores sanser og følelser.

Kort sagt betyder det, at alle fysiske og psykiske balancer og ubalancer styres af de 5 elementer!

Og uanset hvilken lidelse du har, kan zoneterapi hjælpe. Det er også en god terapi, hvis du vil vedligeholde dit gode helbred. Zoneterapi kan bruges til at lindre akutte symptomer eller kroniske lidelser og til at forebygge.

Der findes over 100 punkter på fødderne. Og der er forskellige zoneterapeutiske systemer, hvorved antallet af zoner mangedobles.

Zoneterapi stimulerer bindevævsfascierne, som ligger tæt gennem hele kroppen, og pakker vores organer ind. Det er ligesom en dominoeffekt, hvor vi blidt skubber til den første brik og sætter gang i en reaktion igennem hele rækken.

Derudover findes over 7.000 frie nerveender i fødderne, som påvirkes ved tryk og massage af zonerne. Trykpåvirkning af fødderne udløser i sig selv endorfiner, som fremkalder følelsen af velbehag og smertelindring. Det sker fordi der findes en reflektorisk sammenkobling mellem de sensoriske impulser fra fødderne og resten af kroppen. Denne sammenkobling formodes at foregå i områder af rygmarven og hjernestammen.

Zoneterapeutiske impulser påvirker det autonome nervesystem og reducerer kroppens stressniveau, hvilket styrker helingsprocesser, fordøjelse, restitution, m.m.

Tre ting kendetegner zoneterapien

  • Terapeuten arbejder holistisk, det vil sige ser på klientens hele situation med fokus på både funktionsforstyrrelser, årsagerne, livsstil og kroppens selvhelbredende kræfter.
  • Behandlingen tilfører energi og sætter kroppens selvhelbredende kræfter i gang. Dermed er behandlingen ufarlig.
  • Terapeuten og klienten samarbejder, og klienten motiveres til at mærke sin egen krop og reaktioner under behandlingen og tager et medansvar for sin behandling.

Zoneterapi er enormt velegnet til livsstilssygdomme, hvor der sjældent er tale om én årsag og én virkning, men om flere forskellige ubalancer og symptomer i en kompleks sammenhæng.

Behandlingen er dynamisk og ændrer sig undervejs, som der dukker nye oplysninger op, og i takt med at fortrolighedsforholdet mellem terapeut og klient udvikles og efterhånden som klienten oplever en bedring af symptomerne.

Bivirkningerne er få

Hovedpine, snot og træthed efter behandlingen er tegn på udrensning og er forbigående. Urin og afføring kan ændre farve, lugt og frekvens som følge af udrensningen.

Vi kan fremkalde en underliggende sygdom/tilstand, som ville være kommet frem alligevel (fx forkølelse), men vi kan ikke skabe ubalancer, som ikke allerede er tilstede i krop og sind.

I værste tilfælde opnår vi ikke et ønsket resultat, og dermed er behandlingen risikofri.

Det er en anerkendt terapiform

Og for alle; babyer, børn, unge, voksne og ældre!

Det vides ikke med bestemthed, hvor zoneterapien har sin oprindelse. Piktogrammer fra oldtidens Ægypten viser behandlinger af både hænder og fødder, også i Fjernøsten har man opdaget markeringer på fødder på bl.a. Buddha statuer.

I nyere tid har man fundet bevis for, at oprindelige folk i Central- og Nordamerika har anvendt punkter på fødderne til behandling af deres syge. Og det menes, at læger i middelalderens Europa udførte en form for zoneterapi.

I 1917 udgav Dr. William FitzGerald bogen Zone Therapy sammen med Dr. Edwin Bowers. FitzGerald arbejdede i Amerika og flere steder i Europa, og hans arbejde med zoneterapi blev videreudviklet af Eunice Ingham i 1930-1940 med udgivelsen af et par bøger. Hendes arbejde blev modtaget med stor interesse og udbredt i den vestlige verden i 1950’erne.

I dag er fod-zoneterapi en anerkendt behandlingsform i Danmark, som Sygesikringen Danmark og andre private sygeforsikringer giver tilskud til.

Zoneterapi er den tredje mest anvendte komplementære behandlingsform (efter massage og akupunktur), og knap en ¼ af den danske befolkning har anvendt zoneterapi som behandlingsform.

Styrelsen for Patientsikkerhed indførte i 2004 en registreringsordning for alternative behandlere, RAB.

Jeg er RAB, det er din sikkerhed for en kvalificeret behandling.

Det betyder nemlig, at min uddannelse lever op til de specifikke krav, der stilles til bl.a. uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære, klientpsykologi og selvfølgelig zoneterapi. Som RAB er jeg også forpligtet til at efteruddanne mig efter nogle klare retningslinjer.

Vi ses i klinikken!

Leave a Comment:

Leave a Comment: